• Các ứng dụng Đăng nhập

Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp FUN88 cho NCS Đỗ Kim Anh

THÔNG BÁO

Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường cho NCS Đỗ Kim Anh

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu màng tới cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép có mũ cột khi mất cột biên

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS.TS. Phạm Xuân Đạt

Người hướng dẫn khoa học thứ hai: PGS.TS Nguyễn Ngọc Tân

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng - Mã ngành: 9580201

Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3, Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay và trang web https://sdh.keofun88.net/.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                KÈO NHÀ CÁI FUN88