• Các ứng dụng Đăng nhập

Sơ đồ tổ chức

Hiện nay, cơ cấu bộ máy của Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay gồm:

 • Đảng ủy;
 • Hội đồng trường; 
 • Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
 • Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
 • Hội đồng Tư vấn;
 • ;
 • ;
 • ; ;
 • ;
 • 53 Bộ môn trực thuộc Khoa, 2 bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu;
 • 16 Viện nghiên cứu khoa học công nghệ;
 • 01 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng;
 • 01 Trung tâm hợp tác Kèo Fun88 và tư vấn Kèo Fun88; 
 • Công ty TNHH Tư vấn FUN88 Xây dựng;
 • Cơ sở Đào tạo thực nghiệm Hà Nam;