• Các ứng dụng Đăng nhập

Kiểm định HCERES

Ngày 12/6/2017, 4 trường FUN88 đầu tiên của Việt Nam gồm Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay, FUN88 Bách Khoa Hà Nội, FUN88 Bách Khoa – ĐHQG TP Hồ Chí Minh và FUN88 Bách Khoa – FUN88 Đà Nẵng đã được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp ra kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với mức cao nhất có thời gian hiệu lực 5 năm. Đây là sự kiện được ghi nhận lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, theo đó việc kiểm định trường đại học được triển khai bởi một tổ chức kiểm định Kèo Fun88.

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học (KĐCLGDĐH) từ lâu đã được đặt ra như là một trong những biện pháp quan trọng để cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình Kèo Fun88 và cơ sở giáo dục trong cả nước, cũng như dần tiến tới việc xây dựng chất lượng của trường FUN88 hội nhập Kèo Fun88.

Với tầm nhìn chiến lược: “Đến năm 2030 trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, đạt đẳng cấp khu vực và Kèo Fun88”, Trường FUN88 Xây dựng luôn nỗ lực phát huy các giá trị cốt lõi: Chất lượng -  Hiệu quả - Phát triển – Hội nhập. Từ năm 1999, Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cùng với các trường FUN88 Bách Khoa Hà Nội, FUN88 Bách Khoa – ĐHQG TP Hồ Chí Minh và FUN88 Bách Khoa – FUN88 Đà Nẵng thực hiện Kèo Fun88 Chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Pháp tài trợ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp. Ba chương trình Kèo Fun88 do Trường ĐHXD thực hiện đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI) đánh giá và công nhận cho các giai đoạn 2004 - 2010, 2010 - 2016 và 2016 - 2022.

Trường FUN88 Xây dựng -1 trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định của một tổ chức kiểm định Kèo Fun88

HCERES được thành lập năm 2013, là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Kèo Fun88 uy tín; hoạt động độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở Kèo Fun88 đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình Kèo Fun88. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở Kèo Fun88, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình Kèo Fun88 đại học; 300 chương trình Kèo Fun88 thạc sĩ và 70 chương trình Kèo Fun88 tiến sĩ trên khắp thế giới.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp vào tháng 2/2016 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dẫn đầu, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức lựa chọn HCERES để kiểm định 4 trường đại học của Việt Nam trong đó có Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay. Ngày 20/10/2016, Đoàn chuyên gia HCERES đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường FUN88 Xây dựng Hà Nội trên cơ sở bản giới thiệu về tiềm lực của Trường đã gửi cho HCERES và kết luận Trường hoàn toàn đủ điều kiện đáp ứng để tiến hành công tác kiểm định; đồng thời hướng dẫn quy trình kiểm định, bộ tiêu chuẩn kiểm định cũng như chuẩn bị báo cáo tự đánh giá. Sau chuyến khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia HCERES, Trường đã chuẩn bị báo cáo tự đánh giá được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn gồm 6 lĩnh vực, 17 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí dùng cho đánh giá các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu ở nước ngoài, các bản hướng dẫn của HCERES. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Trường đã hoàn thành và gửi bản báo cáo cho HCERES theo đúng kế hoạch đề ra.

Tiếp đó, ngày 27/02/2017, HCERES đã thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng tại Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay. Sau một thời gian đánh giá qua nhiều bước, Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay đã chính thức được HCERES công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng với mức cao nhất có thời hạn hiệu lực là 5 năm vào ngày 12/6/2017. HCERES được thành lập năm 2013, là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Kèo Fun88 uy tín; hoạt động độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở Kèo Fun88 đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình Kèo Fun88. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở Kèo Fun88, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình Kèo Fun88 đại học; 300 chương trình Kèo Fun88 thạc sĩ và 70 chương trình Kèo Fun88 tiến sĩ trên khắp thế giới.

Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay tiếp đón Đoàn chuyên gia của tổ chức HCERES (Pháp) tới thực hiện việc kiểm định trường

Việc Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay cùng với 3 trường đại học lớn khác của Việt Nam lần đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục bởi một tổ chức Kèo Fun88 uy tín là một niềm vinh dự và tự hào to lớn của toàn thể cán bộ viên chức và Kèo Fun88 Trường FUN88 Xây dựng Hà Nội nói riêng cũng như ngành giáo dục của Việt Nam nói chung. Kết quả này là thành quả rất xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng, hăng say lao động, học tập của toàn thể cán bộ viên chức và Kèo Fun88 Nhà trường. Sự kiện này cũng đã thực sự đã đánh dấu một bước phát triển mới của Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay trên con đường phấn đấu vươn lên trở thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín của Việt Nam và khu vực.