• Các ứng dụng Đăng nhập

Khảo sát ý kiến phản hồi của Tỷ lệ kèo nhà cái HOT nhất Châu Á FUN88 về chất lượng Tỷ lệ kèo nhà cái FUN88 trước khi tốt nghiệp đợt tháng 11/2023

Thực hiện theo Quyết định số 1432/QĐ-ĐHXDHN-KTĐB ngày 30/10/2023 về việc lấy ý kiến phản hồi của Kèo Fun88 về chất lượng Kèo Fun88 trước khi tốt nghiệp đợt tháng 11/2023. Phòng KTĐB thông báo tới các Kèo Fun88 thuộc đối tượng khảo sát thực hiện theo kế hoạch.

Thông tin và hướng dẫn chi tiết xem tại file đính kèm.