• Các ứng dụng Đăng nhập

Hội thảo: "Các-bon hàm chứa trong công trình kèo bóng đá trực tuyến hôm nay - Embodied carbon in building construction”.

Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo: "Các-bon hàm chứa trong công trình xây dựng - Embodied carbon in building construction”.

Thời gian: 08:30 – 11:00 thứ Năm Ngày 09 tháng 11 năm 2023

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng ZOOM.

Khách tham dự Hội thảo sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực Kiến trúc – 1.3 điểm;

Thông tin chi tiết liên hệ: Ms. Linh - 024 3112 1302 Email: [email protected] Vui lòng quét mã QR để đăng ký tham dự.