• Các ứng dụng Đăng nhập

Dự án tiêu biểu

Hội thảo giới thiệu dự án GEOSCIRE “Cơ sở hạ tầng dữ liệu GEOdata và Tỷ lệ kèo nhà cái FUN88 công dân hỗ trợ sự phát triển bền vững cho các cộng đồng nông thôn khu vực tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo giới thiệu dự án GEOSCIRE “Cơ sở hạ tầng dữ liệu GEOdata và Tỷ lệ kèo nhà cái FUN88 công dân hỗ trợ sự phát triển bền vững cho các cộng đồng nông thôn khu vực tỉnh Quảng Nam”

Sáng ngày 25/7/2023, FUN88 KÈO NHÀ CÁI FUN88 và các thành viên dự án GEOSCIRE đã tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án GEOSCIRE “Cơ sở hạ tầng dữ ...

Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS

Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS

Chiều ngày 27/2/2019, tại FUN88 Đại học Fun88 (ĐHXD) đã diễn ra cuộc họp Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS (JCC Meeting). Dự án SATREPS “Thiết lập ...