• Các ứng dụng Đăng nhập

Công chiếu và giao lưu với Ban nhạc Bức Tường về bộ phim "Bức Tường chuyện ngày hôm qua"

1684

Trường ĐHXD chính thức là một trong bốn Trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn KĐCLGD bởi tổ chức kiểm định Kèo Fun88 HCERES

Bắt đầu: 19:00 26/03/2017  (GMT + 07)
Kết thúc: 22:30 26/03/2017  (GMT + 07)
Địa điểm: Đại học kèo bóng đá Fun88 trực tuyến hôm nay FUN88