• Các ứng dụng Đăng nhập

Các ngành Tỷ lệ kèo nhà cái FUN88 chính quy

Trong những năm gần đây, Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay Kèo Fun88 37 ngành/chuyên ngành bậc Kèo Fun88 FUN88 đáp ứng yêu cầu về nhân lực trình độ FUN88 cho hầu hết các lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ngoài các ngành, chuyên ngành học thuộc chương trình Kèo Fun88 thông thường, một số ngành, chuyên ngành học còn được tổ chức Kèo Fun88 dưới dạng hợp tác, liên kết Kèo Fun88 nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập.

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CẤP BẰNG

TỐT NGHIỆP

1

Kỹ thuật xây dựng

- 

-

- Địa kỹ thuật công trình và kỹ thuật địa môi trường (*)

- Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học (*)

- Kết cấu Công trình (*)

- Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (*)

- Kỹ thuật Công trình Thủy (*)

- Kỹ thuật Công trình Năng lượng (*)

- Kỹ thuật Công trình Biển (*)

- Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng (*)

Kỹ sư

2

Kỹ thuật XD Công trình giao thông

Kỹ sư

3

Kỹ thuật Cấp thoát nước

Kỹ sư

4   Kỹ sư

5

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

 

Kỹ sư

6

Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển

- Xây dựng Công trình biển – Dầu khí

- Xây dựng Công trình ven biển

Kỹ sư

7

 

Kỹ sư

8

 

Kỹ sư

9

Quản lý xây dựng

-

-

Kỹ sư

10

 

Kỹ sư

11   Kỹ sư
12   Kỹ sư

13

Kỹ thuật cơ khí

-

-

Kỹ sư

14

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

Kỹ thuật Trắc địa Xây dựng - Địa chính

Kỹ sư

15    
16 Kiến trúc

- 

Kiến trúc sư

17

 

Kiến trúc sư

18 Quy hoạch vùng và đô thị   Kiến trúc sư
19 Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy

 - Xây dựng Cảng - Đường thủy

 - Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện

Kỹ sư
20   Cử nhân
21

 

(Quyết định mở ngành - Chương trình Kèo Fun88

  Cử nhân

22

- Vật liệu xây dựng

 

Kỹ sư

(Tương đương trình độ thạc sỹ)

Ghi chú: Một số chuyên ngành mới đang được cập nhật dữ liệu

STT

NGÔN NGỮ

CÁC LỚP ĐÀO TẠO BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ, PHÁP NGỮ

CẤP BẰNG

TỐT NGHIỆP

1

Tiếng Anh

Kỹ sư

2

Tiếng Anh

Kiến trúc sư

3

Tiếng Anh

Kỹ sư

4

Tiếng Anh

Kỹ sư

5

Tiếng Anh

-  

Kỹ sư

6

Tiếng Pháp

Kỹ sư

7

Tiếng Pháp

Kiến trúc sư

Ghi chú: (*) Các ngành/chuyên ngành Kèo Fun88 mới, theo phương pháp tiếp cận CDIO