• Các ứng dụng Đăng nhập

Các loại hình Tỷ lệ kèo nhà cái FUN88 VLVH

Đào tạo đại học VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 200 Kèo Fun88 / năm học;
 • Ngành và chuyên ngành Kèo Fun88: Các ngành và chuyên ngành Kèo Fun88 vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm thi tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • Đào tạo: Chương trình Kèo Fun88 được thiết kế 5 năm (10 học kỳ, trong đó 9 học kỳ tích lũy học phần, 1 học kỳ làm Đồ án Tốt nghiệp)
 • Thời gian Kèo Fun88: Tính từ khi Kèo Fun88 nhập trường đến lúc tốt nghiệp tối đa là 10 năm.

Đào tạo đại học liên thông VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 150 Kèo Fun88 / 1 năm học;
 • Ngành và chuyên ngành Kèo Fun88: Các ngành và chuyên ngành Kèo Fun88 vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm thi tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc khối kỹ thuật;
 • Đào tạo: Chương trình Kèo Fun88 được thiết kế 2,5 năm. Sinh viên phải học bổ sung các môn học còn thiếu so với các môn học yêu cầu ở trình độ Cao đẳng của ngành/ chuyên ngành đăng ký.

Đào tạo văn bằng hai VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 150 Kèo Fun88 / năm học;
 • Ngành và chuyên ngành Kèo Fun88: Các ngành và chuyên ngành Kèo Fun88 vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Đào tạo: Sinh viên sẽ được miễn các môn học đã học ở trình độ đại học đạt từ điểm 5 trở lên và phù hợp với chương trình khung của ngành/ chuyên ngành đăng ký. Dựa trên bản xét miễn môn học, Kèo Fun88 sẽ được xếp vào lớp học phù hợp.

Tiếp nhận Kèo Fun88 chính quy chuyển sang VLVH

- Điều kiện nhập học:

 • Sinh viên có nguyện vọng chuyển sang VLVH cần có đơn và được sự đồng ý của Trưởng phòng Đào tạo;
 • Có quyết định chuyển hệ Kèo Fun88 của Trường ĐHXDHN (Phòng Công tác chính trị và Quản lý Kèo Fun88 phụ trách);
 • Nộp hồ sơ gốc;
 • Phiếu điểm các môn học đã tích luỹ được ở hệ chính quy; 

- Ngành Kèo Fun88: Tất cả các ngành và chuyên ngành Kèo Fun88 hệ vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN.

- Đào tạo: Sinh viên sẽ được miễn các môn học đã tích lũy được ở hệ chính quy và phù hợp với chương trình khung của ngành / chuyên ngành đăng ký. Dựa trên bản xét miễn môn học, Kèo Fun88 sẽ được xếp vào lớp học phù hợp.

Đăng ký tuyển sinh Đào tạo vừa làm vừa học tại địa chỉ: